ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 270 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (เลขที่โครงการ 65037075587)

BB.94

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading