ประกวดราคาซื้อรถขากรรไกรควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของกองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.78/2565

ebrd78-2565

ดาวน์โหลด

Loading