จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 64127242646

BB.97

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading