ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037234712

BB.98

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading