ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่จอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65017020429

RD.86

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading