ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโถงทางเดินภายในโรงพยาบาลทันตกรรม 1 จำนวน 1 งาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโถงทางเดินภายในโรงพยาบาลทันตกรรม รด.92-65 แก้

ดาวน์โหลด

Loading