ประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Gluco Strip) จำนวน 250,000 ชิ้น ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64117086935

RD.149

 

ดาวโหลดเอกสาร

Loading