ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถยนต์อาคารมิ่งขวัญ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๗๕/๒๕๖๕

ebrd75-2565

ดาวน์โหลด

Loading