ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องจักรในระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ รด.๑๑๐/๒๕๖๕

ebrd110-2565

ดาวน์โหลด

Loading