ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

plan66-65080034404

ดาวน์โหลด

Loading