ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ลูกบาศก์เมตร ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.2/2566 (เลขที่โครงการ 65087810349)

ebrd2-66

 

ดาวน์โหลด

Loading