ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.112/2565 (เลขที่โครงการ 65077491555) (ครั้งที่ 2)

ebrd112-65

 

ดาวน์โหลด

Loading