ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้ออ่างล้างสแตนเลสฯ จำนวน 10 ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

cplan66-65090005828

ดาวน์โหลด

Loading