ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

plan66-65090005899

ดาวน์โหลด

Loading