ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร (พฤศจิกายน 2565) จำนวน 1 งาน

plan66-65100021605

ดาวน์โหลด

Loading