ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebrd109-2565

ดาวน์โหลด

 

Loading