ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารอัตโนมัติด้วยระบบโครมาโตกราฟีความดันปานกลาง และระบบการแยกสารความละเอียดสูงในเครื่องเดียวกัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแยกสารอัตโนมัติด้วยระบบโครมาโตกราฟีความดันปานกลางฯ ของคณะเภสัช

ดาวน์โหลด

Loading