ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทีย พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 11 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.45/2566

ebp45-2566

ดาวน์โหลด

Loading