ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัยภาพสำหรับรังสีแพทย์และคอมพิวเตอร์ส่วนกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย/เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัยภาพสำหรับรังสีแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Loading