จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงและครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65097483718

RD.25

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading