ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบระเหิดพร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างชนิดลูกกลิ้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบระเหิดพร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างชนิดลูกกลิ้งฯ คณะวิทย์แพทย์

ดาวน์โหลด

Loading