ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 60 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล 60 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวน์โหลด

Loading