(ยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจหัวใจสะท้อนความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ งปม.54/2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจหัวใจสะท้อนความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ จำนวน 1ชุด ของคณะสหเวช งปม.54-66

ดาวน์โหลด

Loading