ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพพร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์สำหรับงาน Comet assay จำนวน 1 ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.16/2566

ebrd16-2566

ดาวน์โหลด

Loading