ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิต่ำและระบบสังเคราะห์แสง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp23-2566

ดาวน์โหลด

Loading