ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงฉีกขาดของฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp39-2566

ดาวน์โหลด

Loading