ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิต่ำและระบบสังเคราะห์แสง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๖/๒๕๖๖

ebp116-2566

ดาวน์โหลด

 6 total views,  1 views today