ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยดผสม 2 ลูกกลิ้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

webp75-2566

ดาวน์โหลด

Loading