ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคารมหาธรรมราชา อาคาร A และ C ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

plan66-66010009191

ดาวน์โหลด

Loading