ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบใช้สารละลาย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบใช้สารละลายฯ งปม.93-2566 คณะสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

 14 total views,  1 views today