ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

plan66-66010017579

ดาวน์โหลด

Loading