ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและวัดอุณหภูมิร่างกาย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65097406542

BB.6

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading