ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097758503

BB.15

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading