ประกวดราคาซื้อเครื่องทำเรือนชิ้นงานแบบร้อน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097554366

BB.17

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading