จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65097367210

RD.28

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading