ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน ของสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน ของสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Loading