ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลองสามมิติสำหรับงานทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127521266

BB.89

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading