ประกวดราคาซื้อเครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117560134

RD.47

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 7 total views,  1 views today