ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพพร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์สำหรับงาน Comet assay จำนวน 1 ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127055284

RD.48

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading