(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 20 mg tablet จำนวน 75,600 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2566)

ebrdd30-66

 

ดาวน์โหลด

 13 total views,  1 views today