(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2566)

ebrdd31-66

 

ดาวน์โหลด

 12 total views,  1 views today