ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจและประเมินคุณภาพน้ำแบบ Real time ฯ จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp128-2566

ดาวน์โหลด

 9 total views,  1 views today