ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโดรนเพื่อการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ ฯ จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp127-2566

ดาวน์โหลด

 10 total views,  1 views today