ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin 100 mg tablet จำนวน 137,200 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.33/2566 (เลขที่โครงการ 66027409425)

ebrd33-66

 

ดาวน์โหลด

 12 total views,  1 views today