ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสแกนฟันสามมิติพร้อมโปรแกรมสำหรับงานปริทันตวิทยา บูรณะช่องปากและรากเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องสแกนฟันสามมิติพร้อมโปรแกรมสำหรับงานปริทันตวิทยาบูรณะช่องปากและรากเทียมฯ คณะทันตแพทย์

ดาวน์โหลด

Loading