ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลึงทางทันตกรรมแบบสามมิติสำหรับงานรากฟันเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.144/2566 (เลขที่โครงการ 66027398949) (ครั้งที่ 2)

ebp144-66

 

ดาวน์โหลด

Loading