ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.140/2566

ebp140-2566

ดาวน์โหลด

Loading