ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๔๒/๒๕๖๖

ดาวน์โหลด

Loading