ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจและประเมินคุณภาพน้ำแบบ Real time ฯ จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เอกสารเลขที่ งปม.148/2566

ebp148-2566

ดาวน์โหลด 

Loading