(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาชีววิทยา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566

tor66-ลิฟต์ภาคชีวะ

ดาวน์โหลด

Loading